Tag: กินคลีน

กินลีน vs กินคลีน เหมือนหรือต่าง อย่างไหนดีกว่ากินลีน vs กินคลีน เหมือนหรือต่าง อย่างไหนดีกว่า

Clean Eating
 การรับประทานอาหารมีความหลากหลายเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการเป็นการทานอาหารที่ถูกต้อง แต่การที่หลายๆ คน หันมาควบคุมน้ำหนัก รักษารูปร่างทำให้ต้องเลือกทานอารบางอย่าง จำกัดประเภทของอาหารมากขึ้น จนเป็นเหตุให้ได้สารอาหารไม่ครบถ้วน แต่สิ่งหนึ่งที่เรา เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคนในยุคนี้ก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่เราให้ความสำคัญมากขึ้น เราลดอาหาร Fast food  แต่มาเน้นเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ไหนปัจจุบัน เราจะคุ้นหูอยู่ 2 คำคือ กินคลีน และ กินลีน  2 ประเภทนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรถ้าหากเราต้องการ ลดน้ำหนักอย่างได้ผลต้องเลือกกินประเภทไหนวันนี้มีคำตอบมาฝากกัน การกินคลีน เป็นคำที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดโดยมีหลักการง่ายๆคือ ลด งด เปลี่ยน เลี่ยง ได้แก่ [...]